Jak przewozi się oleje?


Zaopatrzenie stacji benzynowych oraz przedsiębiorstw dysponujących rozbudowaną flotą pojazdów, zarówno gdy chodzi o samochody osobowe, dostawcze lub ciężarowe, jak i sprzęt budowlany bądź rolniczy wymaga znacznych ilości materiałów pędnych. Podmioty mające duże zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty powinny nawiązać współpracę z dostawcą specjalizującym się w hurtowej sprzedaży paliw. W Łódzkim taką działalność prowadzi firma Kwiatkowski, zajmująca się dowozem oleju napędowego i grzewczego, benzyny oraz autogazu. Przekonajmy się, jak jest realizowany transport tego typu substancji.

Dlaczego produkty naftowe mogą być niebezpieczne?

Paliwa płynne, w tym olej napędowy, benzyny oraz gaz LPG, a także olej opałowy są substancjami niebezpiecznymi, ponieważ wykazują dużą łatwopalność, a w niekorzystnych warunkach mogą ulec wybuchowi. W razie wycieku będą również stanowiły znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego, gdyż mogą doprowadzić do poważnego skażenia gleby i wód gruntowych. Przy ich przechowywaniu oraz transporcie należy więc przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować odpowiedni sprzęt. Podczas przewozu są one uznawane za materiały niebezpieczne, trzeba zatem postępować z nimi w myśl wytycznych znajdujących się w konwencji ADR oraz stosownych przepisów krajowych.

Co trzeba wiedzieć o transporcie ładunków ADR?

Przewozy ADR dotyczą ładunków niebezpiecznych, które w razie wydostania się z zabezpieczonych pojemników bądź zbiorników mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. By zapobiec ryzyku, do ich transportu używa się odpowiednich do charakterystyki danego środka pojazdów – w przypadku paliw płynnych będą to samochody-cysterny. Ważne jest wyposażenie takich ciężarówek w sprzęt pomagający w radzeniu sobie ze skutkami niewielkiego wycieku lub pozwalający na reakcję w razie pożaru wiozącego je auta. Na wozach przewożących paliwa umieszcza się specjalne oznakowanie w postaci pomarańczowych tablic z czarną obwódką oraz kodem danej substancji, co ułatwia ewentualną akcję ratowniczą. Na cysternach są też piktogramy pokazujące rodzaj zagrożenia. Cysterny są również poddawane specjalnemu badaniu technicznemu.

read-less

© Copyright FHU Kwiatkowski  Autor BitSerwis.pl